Monsterbedriften er en konkurransedyktig entreprenørbedrift.

Vi har revet over 7.000 baderom for oppussing og er dyktige på asbestsanering, kjerneboring, skogrydding og alle typer rive- og sjaueoppdrag.

I tillegg er vi en sosial entreprenør. Vi tilbyr bofellesskap, personlig utvikling, godt kameratskap og gode ledere. Vi bygger folk!

Siste nytt