• betongsaging1 kopi

Monsterbedriften er en konkurransedyktig entreprenørbedrift som skal ha fornøyde kunder og være ledende i vår bransje.

Vi har revet ca 6.500 baderom for oppussing, samt at vi er dyktige på asbestsanering, kjerneboring, skogrydding og alle typer rive- og sjaueoppdrag. Alt arbeid er godt arbeid!

I tillegg er vi en sosial entreprenør ved at vi tilbyr bofellesskap, godt kameratskap, gode ledere og et opplegg for personlig utvikling.

Siste nytt